© copyright 2013, Disclaimer
Powered by Pelvitec
Sitemap

EMDA logo
EMDA
ga naar de Nederlandstalige site
go to the English site
Optimale behandeling van oppervlakkige blaastumoren.
Aansprakelijkheid.

De inhoud deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Met name op basis van bestaande wetenschappelijke publicaties en praktische ervaringen van artsen. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde behandelmethode.

Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is Emda.info niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de wetenschappelijke publicaties betreffende EMDA en omschrijvingen van behandelmethode of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker.

De informatie aangeboden op Emda.info is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patiŽnt/site bezoeker en zijn/haar dokter.

Reactiemogelijkheid.

Alle uitingen die gebruikers via de website Emda.info (mogelijk) kenbaar maken, geschieden op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens van de hand en garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op de interactieve delen van de website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Indexering interactieve onderdelen door zoekmachines.

Alle onderdelen van deze website inclusief de vragenrubriek, worden geÔndexeerd door zoekmachines. Alle gegevens die door gebruikers van de (mogelijk) interactieve onderdelen van de website op de website worden geplaatst, zijn dus per direct openbaar. Wij sluiten alle aansprakelijkheid voor schade, ongemak of privacyverlies voortvloeiende uit de openbaring van persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres, persoonlijke omstandigheden en ziektebeelden volledig uit.

Links.

Deze website bevat (mogelijk) links naar websites die door andere partijen dan Emda.info kunnen worden geŽxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Emda.info heeft geen zeggenschap over al deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor alle daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Algemene aansprakelijkheid.

Emda.info sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via Emda.info worden aangeboden.

Gebruik van de website.

Emda.info behoudt zich het recht voor gebruikers van de (mogelijk) interactieve onderdelen op de website te weren wanneer bezoekers zich schuldig maken aan ontoelaatbaar gebruik door middel van het verspreiden van aanstootgevende en/of kwetsende uitingen. Hier gaat geen nadere waarschuwing aan vooraf.

Emda.info onderschrijft de HON-principles. Deze zijn opgesteld door de HON Foundation en te vinden op http://www.hon.ch/.

Privacy.

Emda.info verzamelt geen enkel persoonlijk gegeven van een gebruiker zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming.

Alle uitingen die door bezoekers worden gedaan op (mogelijke) onderdelen van de website waar de gebruiker de mogelijkheid heeft te communiceren met andere gebruikers, worden niet afgeschermd en geschieden voor eigen verantwoordelijkheid. Indien bepaalde gegevens vertrouwelijk dienen te blijven, adviseert Emda.info deze niet via de website aan te bieden.

Wij wijzen u er met nadruk op dat de volledige website door verschillende zoekmachines geÔndexeerd wordt (o.a. door Google).

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactmogelijkheid onderaan deze pagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Disclaimer